Regnbue pause ved fyret

Lejren består af:

1. Køkkentelt, som ofte danner rammen om hele samværet i lejren.
2. Opholdstelt, så vi kan gå i ly af regnvejr og vind.
3. Container, hvor der findes tæpper, værktøj og hobbymaterialer med mere.
4. 6-7 sovetelte. (Normalt er kun 3-4 slået op)
5. Toiletvogn.
6. Nyrenoveret bade- og saunavogn med varmt og koldt vand.
7. Opvaskebord og tørrestativ.
8. Bålplads.
9. Kælder til opbevaring af Øl og vand.


Når du ankommer

Når du kommer til lejren, så gå op til køkkenet. Der vil næsten altid være kaffe og te på kanden og nogen til at vise dig til rette og evt. give dig en rundtur i lejren. Find en ledig plads i et af soveteltene. Du kan leje luftmadrasser og gæstesenge hos regnskabsføreren. Det er en god ide at ringe i forvejen og reservere en. Vi har også masser af tæpper. Regnskabsføreren kan også fortælle dig, hvornår du skal melde dig til.

Vandretur til fyret

Aktiviteter i ølejren

Er der en igangsætter på din uge, vil han/hun tilbyde ture/aktiviteter, hvor det naturligvis er helt frivilligt om man vil deltage eller ej. Der kan også være andre lejrdeltagere, der sætter noget i gang. Og du er selv meget velkommen til at sætte noget i gang, hvis du får en god ide. Hvis du synes, det er sjovt eller spændende, så er der helt sikkert også andre, der synes det. Der er mange muligheder for at gå ture i omegnen af lejren, og vil man lidt længere væk - f.eks. ud til fyret for at se den smukkeste solnedgang, man kan tænke sig - så lader det sig som regel arrangere. Vi fylder de forhåndenværende biler op med dem, der har lyst til at komme med. Legetøj, spil og andre materialer står til fri afbenyttelse i containeren, bare du lægger det på plads efter brug. Vi har nogle sangbøger (af varierende kvalitet) og du må meget gerne tage musikinstrumenter med. Så er der grundlag for en god fællessang om bålet.

Vores indianertelt bliver flittigt brugt

Børn

Vi har ingen børnepasning, men børnenes trivsel angår os alle. Tirsdag er traditionelt børnedag på Røsnæs. Vi planlægger dagen sammen, og lejren stiller gerne materialer til rådighed. Der kan arrangeres skattejagt, vandlege, eventyrlege, bål eller hvad man nu ellers kan finde på. Om aftenen kan der være børnemenu.Fællesmøder

I forbindelse med aftensmaden holder vi fællesmøde. Fællesmødet er det forum, hvor vi organiserer, planlægger, uddelegerer, evaluerer og diskuterer lejrens ve og vel.

Pizza på bål

Mad

Det er også på fællesmødet vi sammensætter det kommende madhold, hvor børn i alle aldre naturligvis er med. Madholdet har til opgave, indenfor en given økonomisk ramme, at bestille et døgns forbrug af madvarer, toiletpapir, opvaskemidler, gas og lign. i vores lokale brugs og tilberede aftensmaden (husk vegetarerne!). I køkkenet ligger der en huskeliste over de dagligvarer, vi hver dag skal checke, om der er nok af. Desuden er der forslag til forskellige madretter, og forbrug pr. 10/40/? personer. Morgenmad og frokost indtages på passende tidspunkter med høflig selvbetjening og aftensmaden nydes i samlet flok. Husk at rydde op efter dig, når du har taget mad (og hjælp børnene med at huske det) - ellers er fluerne over os.

Selv børnene klarer en opvask

Opvask

Brugt service skylles af, sorteres og stables ved opvaskebordet. I løbet af eftermiddagen og helst før madholdet går i gang, forventes det, at et hold lige napper opvasken. Efter middagen og fællesmødet tager vi lige en tur mere i Danmarks største og hyggeligste udendørs opvaskemaskine. Alt går gennem flere baljer med vand, så vi kan være sikre på, at det er helt rent.
Køkkenholdet i gang med arbejdet

Hvor meget skal man lave

Røsnæslejren er ligesom de andre ølejre baseret på frivillig arbejdskraft, hvor vi i fællesskab løser de opgaver, der nu engang er på sådan en lejr. En række venlige personer har brugt en lang weekend på at stille lejren op, så vi kan låne faciliteterne en uges tid sammen. De har naturligvis gjort, hvad de kunne, for at etablere lejren så godt som muligt, men der mangler altid noget "finish" hist og her. Det kan du så gå og hygge dig med i de ledige stunder. Hvor meget vi hver især skal lave kommer naturligvis meget an på, hvor mange man er. Er det en lille lejr må man selvfølgelig oftere lave mad og vaske op, end hvis der er mange deltagere. Der skal også ryddes op og vaskes køkkenborde ind imellem. Der er arbejdsopgaver til såvel voksne som børn. Der er ingen, der har det som sin opgave at sørge for, at alt fungerer. Så se dig omkring - er der noget, der trænger til at blive gjort, så gå gerne i gang og få eventuelt nogen til at hjælpe dig. Er du i tvivl om noget, så spørg regnskabsføreren, igangsætteren eller en anden deltager, der har været i lejren før. De kan vise dig hvor tingene er, og vil være behjælpelig med råd og vejledning. Der er en enkelt arbejdsopgave, der som regel er fast bemandet: Tømning og rengøring af toiletterne plejer vi at vælge to personer til, som så slipper for det øvrige praktiske arbejde.

Affaldssortering

Vi sorterer vores affald i det brændbare (som vi brænder af), det organiske (som kan graves ned) og alt det andet, der skal hentes af det lokale renovationsfirma. Hjælp børnene og hinanden med affaldssorteringen.

Brænde klar til savning/kløvning

Bål og brænde

På bålpladsen kan man lave bål med det brænde, der er indkøbt til det (de voksne har ansvaret for, at sikkerheden bliver overholdt) Brændet leveres til lejren i 2meter lange bjælker, som skal udsaves og kløves på lejren. Alt brænde i nærheden af lejren som er kløvet og/eller stablet er ikke vores, men bondens, og må ikke bruges. Hvis du ser, at brændet er ved at slippe op, så kontakt regnskabsføreren, så vi kan købe noget mere.

Drikkevare

Kaffe, te, saftevand o.lign. betales normalt over madbudgettet.

Øl, sodavand og vin

Vil du have øl, sodavand eller vin, må du selv betale. Men i stedet for at alle køber direkte i Brugsen, vil der normalt blive valgt en eller to ølmænd, der bestiller drikkevarerne, og sørger for afregning hver dag. Dette regnskab har intet med ø-lejrens almindelige regnskab at gøre. Der ligger en liste på bordet, der hvor du tager drikkevarerne, skriv dit navn på, og husk at sætte en streg, når du tager noget. Ølmændene/kvinderne har ligesom alle andre betalt for at komme på ferie, de får ikke penge for at sætte flasker tilbage i kasserne, trække kapsler af sodavand mm. så tag hensyn til dem, de bruger ret lang tid i deres ferie for at du kan have det hyggeligt.

Vores dejlige sauna

Sauna

Vi har en sauna i lejren, der drives vha. gas og en gruekedel. Hvis du gerne vil have den tændt, så spørg en, der kender den, hvordan man gør. Af sikkerhedshensyn må du aldrig gå alene i sauna. Den sidste, der forlader saunaen efter brug slukker for gassen , afmonterer ventilen og lufter ud.

Vores vaskerum Vaskerum og bad

Vaskerum og bad

Vi har et vaskerum med brusekabine, der er koldt og varmt vand (gas/solvarme). Vognen er nyrestaureret, og indrettet med rum til tandbørste mm. samt knager til håndklæder.

Regler

Vi har selvfølgelig også nogle regler, som det er vigtigt at man følger: Rundt om lejren er der marker med korn o.lign. Det er vigtigt, at man ikke går ind på disse marker - bonden skal have sin afgrøde i fred. Sørg for, at børnene også ved det. Bonden har også brænde og nogle gamle biler stående tæt på lejren. Det må vi heller ikke bruge/lege med. Man må ikke bruge ild i soveteltene (rygning, petroleumslamper o.lign.) Der skal stå en brandslukker med vand i udenfor hvert sovetelt. Kig en gang imellem efter, om der er vand i, og stop børnene, hvis de bruger brandslukkerne til at lege med. Hvis du går sent i seng, så husk, at der er andre, der allerede sover. Og husk at lukke teltet til, inden du lægger dig til at sove. Husdyr og egne telte må ikke medbringes.

Revision

Hver uge vil der blive valgt 2 personer til at gennemgå regnskabsførerens regnskab. Disse personer skriver under på, at de bilag regnskabsføreren fremlægger, passer og er til stede, og at der ikke er brugt flere penge end tilladt. Overskud eller underskud kan ikke overføres til andre uger.

Lejr-repræsentanter

Hver uge vælges der 2 personer, som vil møde op til et møde den tredje weekend i september, hvor årets lejr bliver gennemgået, hvor gode og dårlige forhold kan omtales, og vi diskuterer, hvordan vi kan gøre det bedre næste år.

Ø-gruppen

Hvis du er interesseret i at være med til at arrangere ølejr, kan du melde dig ind i ø-gruppen. Det er den gruppe frivillige, der i løbet af vinteren forbereder næste års lejr. Der holdes fast 2 weekend-møder: den tredje weekend i september (hvor årets lejr også vurderes) og den tredje weekend i januar. Herudover kan der være forskellige småopgaver. Vi plejer også på et tidspunkt i løbet af foråret at tage op til lejrpladsen og for at ordne forskellige praktiske ting, nyde det forhåbentlig gode vejr og hinandens selskab.